PortaBase
Ontwikkeld door PortaBase

Geschikt voor KING Versies
Ontwikkelaar
Demo
Terug naar applicaties overzicht
Over de applicatie
Tarieven

PortaBase is een totaalpakket voor de kinderopvang. Het is geschikt voor zowel KDV en BSO als gastouderbureaus.

PortaBase is een totaalpakket voor de kinderopvang. Het is geschikt voor zowel KDV en BSO als gastouderbureaus. De flexibele mogelijkheden van PortaBase bieden kinderopvangorganisaties de mogelijkheden om volgens hun eigen werkwijze snel in te spelen op de bewegingen in de kinderopvang.

Kenmerken PortaBase

Met de intelligente facturatie engine van PortaBase kun je complexe tarieven op een eenvoudige manier te verwerken.
PortaBase bied je de tools aan voor een optimale personeelsplanning. Met onder andere: declaraties, verlofaanvragen, beroepskracht-kindratio, de 3-uursregeling, ziekmeldingen, groepssamenvoegingen en ruilverzoeken.
Real-time rapportages geven je een actueel en uitgebreid beeld van de stand van zaken binnen je kinderopvangorganisatie.
Geef ouders en gastouders onder meer toegang tot een online portaal voor urenregistraties, facturen en jaaroverzichten. Ouders kunnen ook de PortaBase app downloaden met geavanceerde mogelijkheden.
Afspraken ingepland in PortaBase kun je koppelen met je Google-agenda. PortaBase maakt je attent op actiepunten, zoals aflopende EHBO certificaten en Risico Inventarisaties.
Al je documenten zoals diploma's, EHBO certificaten, id-bewijzen en brieven worden beveiligd opgeslagen.
Verstuur overeenkomsten en incassomachtigingen met 1 klik op de knop naar ouders en gastouders voor digitaal ondertekenen.
Laat ouders snel en makkelijk betalen via PortaPay, een volledig geïntegreerde iDeal oplossing.
Voor gastouders: PortaBase geeft na het ontvangen van de iDeal betaling automatisch aan dat de gastouder uitbetaald kan worden.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙