Verwijderen debiteuren en crediteuren
Ontwikkeld door Bjorn Lunden

Geschikt voor KING Versies
KING Financieel
KING Financieel Plus
Ontwikkelaar
verkoop.nl@bjornlunden.com
Terug naar applicaties overzicht
Over de applicatie
Tarieven

Verwijderen debiteuren en crediteuren

Soms is het nodig om bestaande debiteuren of crediteuren te laten vervallen. Binnen King kan dit, om allerlei redenen, niet.
Dit script voorziet in de mogelijkheid om bestaande debiteuren te verwijderen uit King.

Dit kan worden gedaan indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Het script verwijdert alle crediteuren en debiteuren die nergens meer in gebruik zijn. De bijbehorende rekeningen in het rekeningschema worden ook verwijderd.
In het verwerkingsverslag worden de verwijderde records alleen met nummer en vestigingsadres
vastgelegd.

Het script is een ERC script, en kan alleen worden doorgevoerd, als er niemand in King werkt.

Het King Task Centre of King Jobs zijn voor deze taak niet nodig.
Het verwijderen wordt door middel van een script uitgevoerd.

Je kunt je dealer / King consultant vragen de taak voor je te installeren en ter plekke uitleg te geven. Hiervoor wordt het reguliere tarief gehanteerd van je dealer of King consultant.

Afhankelijk van jouw specifieke vragen die bij de uitleg worden gesteld kun je rekening houden van 0,5 tot 4 uur implementatie- en instructietijd. Vaak zien wij dat klanten bij implementatie ook andere vragen hebben, vandaar dat de inschatting van het aantal uren sterk kan verschillen.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙