Opnieuw bepalen specificatieregels
Ontwikkeld door Bjorn Lunden

Geschikt voor KING Versies
Ontwikkelaar
verkoop.nl@bjornlunden.com
Terug naar applicaties overzicht
Over de applicatie
Tarieven

Opnieuw bepalen specificatieregels

Deze taak zorgt ervoor dat de specificatieregels van verkooporders opnieuw bepaald worden.

In KING worden per orderregel specificatieregels aangemaakt op het moment dat de verkooporder goedgekeurd is.
Deze specificatieregels worden aangemaakt o.b.v. het standaard magazijn en de standaard locatie van de artikelen in de desbetreffende magazijnen zoals dit gedefinieerd is in KING.
Gelet op het feit dat tussen het moment van maken en goedkeuren van de verkooporder en het picken ervan tijd zit, kloppen in veel gevallen de specificatieregels niet meer qua picklocaties. Daarnaast kunnen er meerdere pick- en bulklocaties per artikel zijn.

Dit script zal, afhankelijk van de keuze qua script uitvoering, op het moment dat de status Vrijgegeven voor
verzamellijst dan wel Verzamellijst Afgedrukt wordt gezet, voor elke orderregel opnieuw de picklocaties bepalen en, indien nodig en voldoende voorraad aanwezig is, aanvullende specificatieregels aanmaken. Indien picken van bulklocaties toegestaan is dan worden er zo nodig hiervoor specificatieregels aangemaakt worden welke, op de eerste specificatieregel na, voorrang krijgt op picklocaties.

Als gevolg van het opnieuw bepalen van de specificatieregels is dat verzamellijsten nu verwijzen naar picklocaties met voldoende voorraad en ook juist gesorteerd worden zodat er niet gezocht hoeft te worden naar alternatieve locaties om te picken en er, mede doordat er niet eerst naar b.v. lege locaties wordt gelopen, tijd bespaard wordt.

Dezelfde voordelen gelden voor het picken van orders m.b.v. WMS Android daar er geen extra handelingen nodig zijn om de juiste picklocaties te selecteren.

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙