Jaamo
Ontwikkeld door Jaamo

Geschikt voor KING Versies
Ontwikkelaar
Terug naar applicaties overzicht
Over de applicatie
Tarieven

PortaBase is een totaalpakket voor de kinderopvang. Het is geschikt voor zowel KDV en BSO als gastouderbureaus.

Jaamo – software voor de kinderopvang

Jaamo Kinderopvangsoftware is het alles in één kinderopvangportaal. Koppel nu je boekhouding in iMUIS Online aan Jaamo.

Wat wordt er uitgewisseld?

 • Klanten sturen facturen vanuit Jaamo, welke automatisch wordt geboekt in de financiële administratie
 • Debiteurgegevens
 • Betalingen (mits je beschikt over een automatische bankkoppeling)

Wat heb ik nodig?

 

Over Jaamo

Jaamo biedt een online software voor de kinderopvang die je in staat stelt je gehele bedrijfsvoering vanuit één omgeving uit te voeren. Veilig en efficiënt.

 •  Kinder- en personeelsplanning
 • Facturatiesysteem
 • Inschrijfsysteem
 • Rapportage
 • Notificatiesysteem voor belangrijke gebeurtenissen
 • Via tablet kunnen medewerkers de aanwezigheid van een kind registeren
 • Foto’s delen voor ouders via het ouderportaal
 • Ouders en groepen wisselen eenvoudig berichten met elkaar uit
 • Ouders kunnen eenvoudig de dag van hun kind nalezen

Hoe is het begonnen?

De reis van Jaamo begon toen Noah, het zoontje van een van de oprichters, naar de lokale dagopvang ging. Noah had het hier duidelijk heel erg naar zijn zin, waardoor zijn ouders graag voor zover mogelijk naderhand zijn dag wilden meemaken. Dit was helaas niet mogelijk omdat de gemaakte foto’s alleen op een TV-scherm op de dagopvang werden getoond en de verhaaltjes alleen in een makkelijk te verliezen boekje werden bijgehouden.

Dit moest anders kunnen, vonden zij – zeker in het huidige digitale tijdperk. Door met verscheidene kinderdagverblijven te praten kwamen ze erachter dat enkel een portaal voor ouders niet voldoende zou zijn. De meeste kinderdagverblijven vertelden ons een pakket te willen waarin plannen en factureren ook mogelijk is.

Zo ontstond het het idee van Jaamo: het alles in één kinderopvangportaal!

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙