Acousoft
Ontwikkeld door Acousoft

Geschikt voor KING Versies
Ontwikkelaar
Terug naar applicaties overzicht
Over de applicatie
Tarieven

B&F koppeling met KING Finance

Acousoft – retailsoftware voor audiciens
Audicien Assist van AcouSoft is een winkelapplicatie die de registratie, aanpassing, ondersteuning, verkoop en nazorg van hoortoestellen onderhoud. Met behulp van deze applicatie kunnen alle beroep gerelateerde handelingen worden verricht. Door de Cloudswitch (API) koppeling te activeren bespaar je veel tijd omdat de volgende gegevens automatisch worden bijgewerkt in je KING Finance administratie:

Debiteuren
Alle verkopen op factuur worden automatisch geboekt als verkoopboeking.
Alle verkopen per kas inclusief uitgaven per kas worden automatisch in het dagboek Kas geboekt.
Alle Financiële mutaties op Kas nivo (per kas betaalde facturen en voorschotten per kas).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙